Thursday, September 12, 2013

Laporan Penandaarasan - REFLEKSI

 Menjadi seorang pemimpin - pastinya anda akan keseorangan dan sering kesepian....
1. Faktor-faktor yang didapati kritikal dan penting dalam kejayaan/perubahan yang dipilih di sekolah penandaarasan
1.1       Kejayaan projek Memahkotakan Impian Remaja adalah disebabkan beberapa faktor. Sekolah ini merupakan Sekolah Berprestasi Tinggi yang mana ianya mempunyai ciri-ciri yang memang telah ditakrifkan tentang etos, watak, identiti yang tersendiri dan unik. Oleh itu hala tuju pendidikan di sekolah itu ke arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
1.2       Sekolah ini juga merupakan satu-satunya sekolah sains yang terdapat di Negeri Melaka. Oleh kerana harapan dari pihak kementerian dan juga Jabatan Pelajaran Melaka, semua warga sekolah terpanggil untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan prestasi akademik sekolah. Justeru guru-guru sekolah secara paksa atau sukarela dikehendaki untuk mencapai matlamat sekolah. Namun melalui pemerhatian, saya mendapati guru-guru di sini mempunyai komitmen yang sangat tinggi membantu murid mencapai sasaran akademik cemerlang. Dengan Sembilan orang guru cemerlang pelbagai bidang yang terdapat disini membolehkan semua program yang berkaitan akademik dapat dijalankan dengan jayanya tanpa bantuan tenaga pengajar di luar.
1.3       Faktor murid juga merupakan salah satu mengapa program ini dapat dijalankan disini. Semua murid tinggal di asrama. Murid mudah di kawal dan mudah mengikuti program kerana program ini dijalankan mulai hari jumaat hingga ke hujung minggu. Persediaan prasarana seperti dewan yang besar serta peralatan kerusi meja, alat-alat ICT seperti LCD, computer, sound system yang lengkap memudahkan mereka mengurus program tersebut.
1.4       Dari segi kewangan, sekolah ini tidak mempunyai masalah kerana segala pembayaran bagi membiayai program seperti penyediaan modul mata pelajaran menggunakan peruntukan SBT (Sekolah Berprestasi Tinggi) dan Bantuan Persekolahan Berdasarkan Per Kapita Murid (PCG).
1.5       Kelemahan program ini adalah ia hanya menumpukan kepada mata pelajaran elektif. Oleh itu mata pelajaran teras ditinggalkan dan hanya tertumpu dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kelas sahaja.

2.  Hubungan antara teori-teori dipelajari dengan amalan pengurusan dan
kepimpinan yang dipamerkan di sekolah penandaarasan.

2.1  Sekolah mempunyai Visi dan Misi.
Sekolah yang berprestasi tinggi mempunyai pemimpin yang mempunyai visi yang cukup jelas tentang perkara yang perlu dicapai oleh muridnya. Menurut McEwan (2003a), pemimpin instruksional harus mempunyai visi yang jelas untuk sekolah mereka – perkara yang sepatutnya dicapai atau mampu dicapai oleh sekolah mereka pada satu tempoh dalam masa hadapan. Visi pemimpin instruksional bersandarkan pada nilai, ilmu pengetahuan, dan keyakinan bahawa masa depan sekolah seharusnya lebih baik daripada keadaan sekolah sekarang. Tanpa visi, pemimpin instruksional bagaikan bengkarung (chameleon) yang sentiasa berubah-ubah fikiran dan pendirian kerana cuba memenuhi kehendak semua pihak tanpa mengetahui had-had sempadan kemampuannya.
2.2  Kepimpinan Kurikulum dan Kepimpinan Instruksional
Komponen kurikulum dan instruksional saling mempengaruhi, pentadbir sekolah harus memainkan kedua-dua peranan sebagai pemimpin kurikulum dan pemimpin instruksional.
Kepimpinan Kurikulum
Kepimpinan Instruksional
Pengetahuan Asas
Pengetahuan Asas
Pemimpin kurikulum perlu arif dan memiliki pengetahuan yang luas melalui pembacaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan.
Pemimpin intruksional harus memiliki pengetahuan asas tentang factor-faktor di sebalik pengajaran dan pembelajaran bersandarkan teori-teori atau falsafah pendidikan yang kukuh.
Bidang Tugas
Bidang Tugas
Pemimpin kurikulum perlu memahami bidang tugasnya yang merangkumi perkara yang umum dan menyeluruh tentang sekolah seperti pelaksanaan aktiviti yang dijalankan di sekolah berjalan lancar atau memupuk iklim dan budaya sekolah positif.

Bidang tugas bersifat mikro yang tertumpu pada usaha mempertingkatkan kawalan dan pemahaman murid dalam konteks bilik darjah. Contohnya, memupuk iklim bilik darjah yang kondusif untuk pembelajaran dan mengalakan sebarang inisiatif yang diambil oleh guru dalam konteks pengajaran dan pembelajaran.
Kemahiran
Kemahiran
Seorang pemimpin harus disegani bukan hanya kerana kuasa sah (legitimate power) yang ada padanya, tetapi kepakaran yang dimiliki.
Seorang pemimpin memiliki kemahiran bercorak hands-on yang unggul dalam mengendalikan bilik darjah yang dapat diteladani oleh guru-guru lain.
Jadual 1: Bandingan Kepimpinan Kurukulum Dan Kepimpinan Instruksional

Apabila dikaitkan dengan kepimpinan kurikulum dan kepimpinan instruksional, pengurusan di sekolah ini menggunakan pendekatan kedua-duanya bagi mengurus kurikulum, guru dan murid. Kemahiran merancang program untuk peningkatan prestasi sekolah serta melaksanakannya memberi kelebihan kepada pengetua untuk mengembeleng orang-orang di bawah beliau. Kemahiran selama 22 tahun menjadi guru biasa dan selama 13 tahun dalam pentadbiran memudahkan beliau menangani isu-isu pengajaran dan pembelajaran murid.

2.3    Transformasi Kepemimpinan Melalui Pelbagai Gaya    
Kepemimpinan yang berkesan adalah asas kepada penambahbaikan sekolah yang berterusan (Muijs & Harris, 2007; Abdul Ghani & Anandan, 2009). Ringkasnya, kepemimpinan sekolah masa kini perlu berubah atau diperbaharui untuk memastikan sekolah mengalami perubahan yang berterusan. Sejak kebelakangan ini cabaran penstrukturan semula sekolah dan persekitaran masa kini perlu berubah atau diperbaharui untuk memastikan sekolah mengalami perubahan yang berterusan.
Justeru Jazmi (2009) mencadangkan agar pengetua mengamalkan gaya kepimpinan transformasi. Hal ini kerana pengetua akan berhadapan dengan guru-guru, staf dan pelajar yang merupakan elemen-elemen yang memerlukan perhubungan kemanusiaan yang lebih tinggi. Perkara ini penting kerana ia memberikan kepuasan kerja kepada guru.  Dalam hal yang demikian sememangnya pengetua sekolah ini  mempamerkan kepimpinan transformasi melaui pelbagai gaya mengikut situasi (situational leadership atau contingency)
2.3.1     Gaya kepimpinan partisipatif dipamerkan apabila beliau memberi ruang  kepada guru-guru untuk mengemukakan pandangan tentang isu kemerosotan subjek teras semasa mesyuarat kurikulum dijalankan.
2.3.2     Apabila beliau mengamanahkan tugas dan tanggung jawab kepada guru-guru untuk menjalankan program peningkatan beliau menggunakan  gaya autokratik. 
2.3.3     Selain itu apabila beliau menekankan tentang Melindungi Masa Instruksional beliau mempamerkan gaya autokratik atas kuasa yang diberi (legitimate power) oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
2.3.4      Beliau menunjukkan komunikasi berkesan dalam penyampaian dengan cara memberi nilai dan kepercayaan baru kepada guru-guru dalam meneruskan perjuangan di SBT dengan gaya kepimpinan transformasi. Gaya ini dipamerkan kerana  tekanan yang dialami oleh warga sekolah yang  berorientasikan hasil sangat tinggi.
   • Meletakkan harapan yang tinggi terhadap murid.
   • Membina kontrak pembelajaran dengan murid.
   •  Mempunyai kualiti guru yang tinggi.
   •  Kepimpinan sekolah goal-oriented.
         Oleh itu pengubahsuai gaya kepimpinan perlu bagi memenuhi kehendak
         dan keperluan orang lain. 

        
3   Ruang penambahbaikan atau pengubahsuaian yang perlu apabila projek ini   dilaksanakan di sekolah sandaran kelak.
Beberapa penambahbaikan atau pengubahsuaian perlu dilaksana apabila projek Memahkotakan Impian Remaja dijalankan di sekolah saya kelak.
Sekolah sandaran saya ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Dol Said, Alor Gajah Melaka. Lokasi sekolah ini terletak di sebuah Bandar yang kecil. Warga sekolah adalah terdiri dari sosio ekonomi yang sederhana dan rendah. Tahap pendidikan murid yang berada di sekolah ini adalah majoriti di tahap sederhana dan lemah dan hanya sebilangan kecil dari kalangan murid mendapat 5 A dari keputusan Ujian Penilaian Sekolah Rendah dan 8 A dari Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah. Sekolah ini berada di Band 4.
Penambahbaikan yang akan dibuat ialah nama program tersebut akan di tukar dari Memahkotakan Impian Remaja kepada Mengilap Permata. Rasionalnya ialah sasaran bagi sekolah saya sekurang-kurangnya murid dapat lulus dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan lulus dalam mata pelajaran elektif  untuk murid sains tulen dan lulus mata pelajaran elektif bagi aliran kemanusiaan.
Jadual yang diperuntukkan untuk program tersebut adalah pada waktu petang Jam 3.00 petang hingga Jam 5.00 petang setiap hari.  Kelas yang terlibat ialah 5 kelas yang terawal. 2 kelompok kelas iaitu sains tulen dan  kelas aliran teknikal.   Kelompok kelas  sains tulen  dari 2 kelas akan dibahagikan kepada kelompok kecil. Fokus mata pelajaran kepada mata pelajaran Matematik Tambahan, Kimia, Biologi dan Fizik Tingkatan 4. Penggunaan bahasa ialah dwi bahasa, Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. Bagi kelas teknikal tumpuan diberikan pada mata pelajaran Sains dan Matematik, Sejarah dan Bahasa Inggeris Tingkatan 4.
 Kaedah program dijalankan adalah sama menggabungkan murid pandai dan murid lemah berdasarkan keputusan ujian formatif satu 2013 namun penglibatan guru akan ditambah kerana murid di sekolah saya masih ramai yang belum menguasai mata pelajaran tingkatan 4. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan modul dari Guru Cemerlang Negeri dan juga soalan-soalan tahun lepas. Guru-guru yang terlibat akan diberi sedikit sumbangan dalam bentuk ringgit Malaysia. Murid-murid juga akan diberi makanan dan air supaya mempunyai tenaga untuk meneruskan kelas pada waktu petang. Semuanya dibiayai oleh Persatuan Ibu Bapa Dan Guru Sekolah Menengah Dato’ Dol Said.

4.   Pengajaran dan teladan pengurusan dan kepimpinan yang diperolehi.
Banyak pengajaran dan teladan yang diperolehi sepanjang penandaarasan di Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah. Mengenali Tuan Haji Hassan Bin Topit Pengetua Sekolah ini merupakan suatu pertemuan yang sangat bermakna. Apabila saya mula berbincang dengan beliau saya mendapati beliau merupakan seorang pemimpin yang mempunyai banyak ilmu. Beliau menerapkan ciri-ciri kepimpinan dalam mengurus sekolah. Beliau mengamalkan kepimpinan transformasi kerana kepimpinan yang begini lebih fleksible dan berubah mengikut keperluan. Beliau akan melaksanakan perubahan untuk organisasi supaya sentiasa cekap dan berupaya menangani sebarang ketidaktentuan.
 Penggunaan kata-kata  motivasi, akronim, perumpamaan, perbandingan dan bidalan banyak digunakan dalam menerangkan satu situasi atau keadaan.
Untuk menjadi pemimpin instruksional, seorang pemimpin mesti mengamalkan  “POLICE”,  P -  planning,  O - Organise,  L - Lead, I - Involve,
C - Checking/Controlling, E - Evaluate.
 Dalam mengurus juga beliau menggunakan konsep PAKSI.
 P - Pragmatik, A -  Aktif, K – Kreatif, S - Sensitif, I – Involve. Dalam konteks bekerja, dasar dan mandat perlu dipatuhi. Bekerja untuk memudahkan bukan menyusahkan. Sebagai orang di bawah, konsep SYP - Saya Yang Menurut Perintah  perlu diamalkan.  Sikap sami’na wa athona yaitu kami dengar dan kami patuh perlu di hayati.. Kita perlu patuh kepada ketua. Jangan menjadi seperti tikus menebuk lubang ketika kapal sedang belayar. Maksudnya, seperti kita belayar dalam sebuah kapal, bila ada seorang penumpang menebuk lubang di lantai kapal, apakah yang akan berlaku?.  Tentunya perlu kita membuat sesuatu tindakan supaya kapal yang kita naiki tidak karam. Oleh itu jangan jadi perosak dalam satu organisasi kerana ia akan menghancurkan organisasi tersebut.
            Untuk menjadi cemerlang, matlamat atau hala tuju sangat perlu diketahui oleh semua orang yang berada dalam organisasi tersebut  supaya mereka dapat bekerja ke arah matlamat dan cita-cita. Kemenyan kalau tak dibakar manakan dapat baunya.  Lekuk batu kerana dititik air selalu. Sabar dan berusaha tanpa jemu barulah kejayaan dapat dicapai.
Dalam  mengurus semestinya banyak cabaran yang akan ditempuhi. Konsep kalau nak melihat layang-layang terbang tinggi, perlu ada angin yang kuat menolak ke atas. Pecahkan kepompong, jadilah kupu-kupu. Pecahkan ruyung dapatlah nikmatnya. Orang bermuka-muka  terkemuka. Ada orang yang memuji kita dihadapan namun dibelakang orang mengeji.  Ini merupakan cabaran yang perlu dihadapi oleh seorang pemimpin. Oleh itu sebagai seorang pemimpin sekolah hal ini perlu diwawarkan supaya semua ahli dalam sekolah memahami bahawa ketika kita mengharungi kehidupan dalam pekerjaan kita akan melalui kesukaran untuk berjaya. Untuk itu kesabaran dan redha perlu sentiasa ada di dalam hati kita supaya kita tidak patah semangat untuk meneruskan usaha-usaha kearah mencapai matlamat organisasi. 5 faktor pengurusan kerja yang perlu kita hayati iaitu;
 1. Kerja sebagai aktiviti
 2. Kerja sebagai tugas
 3. Kerja sebagai tanggung jawab
 4. Kerja sebagai amanah
 5. Kerja sebagai ibadah.
Dalam kelima-lima pengurusan kerja, yang terbaik ialah amalan kerja sebagai ibadah. Jadikan tugas yang diamanahkan kepada kita sebagai ibadah. Jika kita ikhlas ganjaran pahala yang akan kita dapat.No comments:

Post a Comment