Wednesday, October 30, 2013

REFLEKSI6.1      Kekuatan Program
6.1.1   Kepimpinan Sekolah
Kepimpinan di sesebuah sekolah, penentu utama dalam memastikan kejayaan dan kegagalan sesuatu program adalah peranan pemimpinnya. Pengetua sekolah Menengah Dato’ Dol Said sentiasa peka dan proaktif dalam mengesan cabaran dan peluang yang akan menjana keberkesanan organisasinya. Untuk menjayakan program ini, pengetua  sekolah ini telah melaksanakan kepimpinan instruksional iaitu sentiasa memastikan proses pengajaran yang baik dan pembelajaran dijalankan dengan berkesan. Kemahiran menganalisis, berfikir secara logik, kreatif dalam mengeluarkan idea dan dapat menyelesaikan masalah dikongsi bersama guru-guru supaya program dapat memberi impak yang positif kepada sekolah. Beliau juga memberi penekanan dalam semangat kerja sepasukan. Sikap inginkan kejayaan dan optimistik selalu diterapkan dalam kalangan guru.
Stail atau gaya kepimpinan seseorang pemimpin haruslah mengambil kira tindakan yang lebih mengutamakan hubungan sesama manusia dan tidak menjurus kepada kepentingan diri atau pihak tertentu semata-mata. Justeru itu apabila dicadangkan tentang program Strive For As kepada pengetua, beliau  memberi sokongan padu terhadap program tersebut. Ini adalah kerana beliau juga mengajar Matematik Tambahan tingkatan 4 di sekolah. Beliau memahami keperluan dalam meningkatkan keputusan subjek ini dan memberi idea tentang atur cara dan pengisian program. Dengan gaya kepimpinan yang mempamerkan teori kepimpinan transformasi. Beliau berkebolehan membentuk dan menterjemahkan motif dan matlamat di kalangan pengikut untuk mencapai perubahan signifikan melalui kepentingan dan tenaga secara kolektif. Beliau menunjukkan komunikasi berkesan dalam penyampaian dengan cara yang berhemah tetapi tegas. Beliau mempunyai Individual Consideration sentiasa memberi maklumbalas yang konstruktif kepada soalan-soalan yang dikemukakan oleh saya dan sentiasa memberi peluang untuk saya mengeluarkan idea dalam melaksanakan program.
Glickman (1990) berpendapat seorang pemimpin kurikulum atau instruksional yang berkesan perlu menguasai tiga aspek iaitu Pengetahuan Asas. Memahami Bidang Tugas dan Menguasai Kemahiran yang bersesuaian. Kesemua bidang tugas tersebut  penentu kepada seorang pengurus yang berkesan.
 Dalam bidang Tugas yang dimaksudkan adalah seperti berikut:
1.    Terlibat dalam proses merancang, mengelola, memimpin dan mengawal pelaksanaan kurikulum.
2.    Menyelia, memerhati dan menilai pengajaran guru.
3.     Merancang program pembangunan profesional.
4.    Memupuk iklim dan budaya sekolah positif
5.     Menjalin permuafakatan sekolah dengan komuniti
6.    Memastikan segala aktiviti sekolah berjalan lancar.

     Justeru itu, dengan kefahaman yang ada pada kepimpinan tertinggi dalam organisasi membolehkan pelaksanaan program berjalan dengan lancar kerana mendapat sokongan padu.

6.1.2    Kepimpinan Guru
           Peranan guru untuk menjalankan program ini sangat penting kerana program ini memerlukan pengorbanan masa dan tenaga. Guru-guru yang dipilih untuk menjadi jawatan kuasa program ini merupakan guru-guru yang sangat komited dan bersedia untuk mengorbankan masa bagi menjalankan program ini. Persiapan sebelum program yang telah disediakan oleh guru memberi keyakinan kepada pelajar untuk menyertai  program ini. Ia mendapat kepercayaan ibu bapa untuk melepaskan anak mengikuti program di luar sekolah.   
          Saya mendapati setiap guru yang terlibat mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Sikap keterbukaan dan kesediaan untuk memajukan anak-anak didik jelas kelihatan dari mula merancang hinggalah kepada pelaksanaan. Mereka mempamerkan teori kepimpinan situasi (situational leadership) atau (contingency leadership). Ketika mereka mengarahkan pelajar patuh mengikuti program ini mereka mempamerkan gaya kepimpinan autokratik supaya pelajar tidak mengambil mudah tentang kursus ini. Apabila mereka mengajar, guru-guru ini menggunakan gaya kepimpinan lazzerfaire. Cara yang lebih lembut dan memujuk kerana membimbing pelajar dalam matematik Tambahan memerlukan kesabaran. Guru-guru juga dapat mewujudkan semangat untuk belajar dan seronok dalam pembelajaran Matematik Tambahan. Mereka  berjaya meletakkan visi dan sense of purpose yang jelas kepada peserta untuk membolehkan pelajar bekerja kuat  untuk mencapainya. Mereka berjaya meletakkan piawai dan matlamat yang tinggi supaya pelajar tahu akan keperluan lulus dalam mata pelajaran ini dan seterusnya

6.1.3      Kepimpinan Pelajar
Dalam program ini pelajar diajar memimpin dalam beberapa aspek seperti pemimpin dalam kumpulan perbincangan, memimpin bacaan Yasin, solat dan menjaga kebajikan dan keselamatan sesama rakan dalam kediaman masing-masing. Dalam hal ini, saya mendapati ada beberapa orang pelajar boleh diketengahkan untuk menjadi pemimpin. Mereka telah dapat menjalankan tanggung jawab sebagai ketua bagi jawatankuasa tertentu. Kepimpinan di peringkat pelajar ini berupa kepimpinan laizzer-faire di mana arahan rakan kepada rakan yang lain dalam bentuk bukan mengarah tetapi bekerjasama. Arahan yang diberi dapat diterima oleh rakan-rakan dengan hati terbuka.
Sikap toleransi antara satu dengan lain dan menghormati budaya masing-masing terserlah dalam program ini, Pelajar Cina dan India yang terlibat dalam program ini menghormati aktiviti yang dilakukan oleh pelajar Islam seperti bacaan doa dan bacaan Yasin sebelum memulakan program, mereka diam dan menghormati suasana tersebut. Kesannya, suasana semasa program berjalan dengan harmoni dan perbincangan dapat dijalankan dengan gembira.
  
6.1.4      Kepimpinan PIBG
Kepimpinan PIBG di sekolah ini amat di kagumi oleh semua warga sekolah. Kesemua ahli jawatankuasa PIBG menyokong sepenuhnya aktiviti yang dicadangkan oleh saya semasa saya membuat pembentangan dalam mesyuarat jawatankuasa PIBG. Pengerusi PIBG sekolah ini yang diketuai oleh Yang Di pertua PIBG Tuan Haji Doktor Ihsan Bin Osman merupakan seorang YDP yang mempunyai wawasan. Beliau mempunyai karisma dan mempamerkan gaya kepemimpinan transformasi. Beliau telah menjadi YDP selama 12 tahun. Walaupun beliau tidak lagi mempunyai anak di sekolah ini namun setiap tahun beliau terpilih untuk menjadi YDP kerana keprihatinan beliau terhadap pencapaian akademik dan pembangunan sekolah.
Beliau mempunyai visi yang jelas dan memahami misi yang perlu dilaksanakan di sekolah ini terutama dalam melaksanakan sarana ibu bapa.  Dalam melaksanakan program Strive For As, pihak PIBG telah meluluskan sebanyak RM2200. Semasa perasmian yang dirasmikan oleh YDP sendiri, beliau telah menyahut tentang perlunya sarana ibu bapa dalam program sekolah. Beliau memberikan motivasi serta dapat mencetuskan semangat dalam kalangan pelajar untuk cemerlang dalam Matematik Tambahan dengan memberi tips-tips belajar matematik. Dalam ceramah tersebut beliau mengumumkan penambahan sebanyak RM300 untuk insentif pelajar dan sebanyak RM600 untuk pembelian buku Modul Matematik Tambahan untuk pelajar yang mengikuti program. Keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh PIBG ialah RM3100. Jelaslah di sini pihak PIBG telah membiayai sebahagian dari perbelanjaan program tersebut dan ini menunjukkan PIBG memberi kerjasama dan sokongan yang amat padu kepada pelaksanaan program.

6.1.5   Jalinan Dan Jaringan
Dalam program ini juga, orang luar juga telah dilibatkan. Ustaz Ayob Bin Hanafi merupakan seorang  penceramah bebas dan juga merupakan seorang guru dari sekolah berdekatan telah dijemput untuk memberi slot tazkirah dan solat hajat yang diadakan pada jam 11.00 malam, 4 Jun 2013. Dari kaji selidik yang diberikan, slot ini amat disukai oleh pelajar kerana mengingatkan tentang keperluan mencari ilmu dan cemerlang dalam kehidupan. Pada pandangan saya  ustaz mempamerkan gaya kepimpinan situasi di mana ketika memberi tazkirah, beliau meletakkan diri beliau sesuai dengan keadaan pelajar ketika itu. Beliau dapat mempengaruhi pelajar untuk fokus mendengar dan mengikuti aktiviti sehingga habis walaupun pada lewat malam hari.
          Pihak urus setia juga telah menjemput seorang pensyarah Matematik Tambahan bagi menjadi fasilitator bagi membantu guru sekolah ini mengajar pelajar. Dengan adanya orang luar dalam aktiviti ini, pelajar mendapat kelainan dari segi pendekatan pengajaran. Di samping itu pensyarah tersebut memberi rahsia untuk minat dalam subjek Matematik Tambahan.
          Dalam program ini juga, terdapat 4 orang murid dari sekolah luar terlibat iaitu pelajar dari sekolah berdekatan dan sekolah berasrama penuh. Peluang untuk peserta bergaul dan berbincang memberi ruang kepada pelajar bertukar-tukar pendapat serta memberi saingan yang positif dalam melihat pencapaian akademik pelajar dari sekolah lain.
          Kesimpulannya, pada keseluruhannya, program ini telah dapat mencapai objektif awal untuk memberi pelajar seberapa banyak soalan-soalan berformat SPM bagi tajuk-tajuk terpilih. Walaupun  kepantasan pelajar berbeza, namun ia dapat menimbulkan satu hubungan silaturahim untuk menambah ilmu di kalangan pelbagai kaum. Program ini juga menyumbang kepada penghayatan nilai dan perkongsian aspirasi apabila individu dari pelbagai latar belakang
sosioekonomi, agama dan etnik berinteraksi serta belajar memahami dan menerima perbezaan. Nilai dan pengalaman yang dikongsi akan mengukuhkan lagi perpaduan dan membentuk satu identiti nasional seperti yang dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan

6.2         Kelemahan Program
Tidak dinafikan bahawa dalam sesuatu program ada kelemahannya. Dalam program ini kelemahan yang tidak dapat dikawal ialah masa. Masa terlalu pendek untuk mendapat impak yang besar. Aktiviti sekolah terlalu padat di mana ketika program berjalan Peperiksaan Pertengahan Tahun dan sukan permainan peringkat negeri sedang berjalan. Program hanya dapat dilaksanakan pada hujung minggu. Sepatutnya pelajar yang terlibat dalam pre-test seramai 32 orang tetapi yang dapat menghadirkan diri untuk pre-test hanya 23 orang kerana selebihnya mereka terlibat dalam pertandingan Sofball peringkat negeri.
 Jarak ujian pre-test dan post-test juga agak jauh iaitu  selepas 10 hari  memberi kesan terhadap ingatan. Program di hotel hanya dapat dilaksanakan pada masa cuti sekolah. Sehubungan  itu pelajar  sentiasa diingatkan supaya sentiasa membuat latih tubi secara rutin supaya pengekalan maklumat lebih lama dalam minda. Program Strive For As amat baik untuk diberikan kepada semua pelajar yang mengambil Matematik Tambahan tetapi program sebegini hanya dapat dilaksanakan kepada kumpulan kecil kerana kos mengendalikan program tersebut agak tinggi dan tenaga pengajar juga tidak mencukupi. Justeru ramai pelajar tidak berpeluang untuk mengikuti program tersebut.
Pelajar yang mengikuti program ini terpaksa mengeluarkan wang sebanyak RM50.00 untuk penginapan dan makan di hotel. Selebihnya kos ditanggung oleh PIBG. Pelajar yang kurang berkemampuan tidak mungkin dapat mengikuti program yang melibatkan pengeluaran wang. Seterusnya cuti sekolah merupakan masa bagi pelajar berehat dan bersama keluarga. Program semasa cuti sekolah akan menafikan rehat pelajar dan bagi keluarga yang sudah mempunyai perancangan bercuti, pelajar tidak berpeluang untuk hadir dalam kursus tersebut.
          Pembentangan kertas soalan oleh pelajar tidak cukup. Pendedahan terhadap pembentangan jawapan pelajar perlu diperbanyakkan untuk melihat kemampuan pelajar menjawab mengikut format peperiksaan di samping melihat kelebihan dan kekurangan pelajar yang boleh ditambah baik oleh guru. Sepatutnya pelajar juga diberi peluang untuk memilih soalan yang dirasakan tidak boleh diselesaikan selama ini supaya berlaku perkongsian ilmu yang menarik dan pelajar merasa lega dan bangga jika soalannya antara yang terpilih. ,
Kesimpulannya, kelemahan bagi program ini bukan masalah yang besar tetapi ia merupakan penghalang-penghalang kepada kejayaan. Jika halangan ini dapat di atasi dengan pengorbanan tidak ada sebab kecemerlangan tidak dapat di capai.

  6.3       Cadangan Penambahbaikan

            “Bagi mencapai aspirasi yang tinggi di tengah-tengah persekitaran global yang semakin berdaya saing, kita tidak boleh berdiam diri. Negara memerlukan transformasi sistem pendidikan yang menyeluruh”                                     
                                       YAB Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak (2012)

          Bagi pemimpin yang akan menerajui sebuah organisasi, sewajarnya petikan kata-kata dari Perdana Menteri dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dihayati dengan kefahaman yang jelas. Transformasi dalam pendidikan perlu dilakukan demi untuk kita bersaing dalam peringkat global. Untuk ke arah itu, satu perubahan yang besar perlu dilakukan dalam sekolah.
           Menurut  M.Fullan 'The Drivers of Change' menerangkan bahawa dalam menghadapi proses perubahan terdapat 8 pemacu perubahan atau strategi untuk sebuah komuniti berubah. Dalam proses tersebut setiap warga komuniti perlu mempunyai satu tujuan, visi dan misi, dan membina kapasiti untuk melakukan perubahan melalui komitmen, sumber dan pengetahuan baru. Dengan memahami proses perubahan, ia akan membina budaya pembelajaran dan budaya penilaian. Dalam proses perubahan banyak halangan akan dihadapi namun kecekapan pemimpin menangani halangan tersebut amat diperlukan iaitu dengan menghormati mereka dan sentiasa bersikap terbuka, tenang dalam membuat perubahan.
Fullan (2011)  juga menyatakan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam melakukan perubahan memerlukan satu tekanan yang positif. Tekanan yang positif ini mendorong kepada kebaikan. Perubahan perlu dibuat dengan segera dan tidak ditangguh bagi kemajuan bangsa dan negara. Perubahan sangat sukar dilakukan malah menyakitkan namun ia amat perlu bagi perkembangan diri dan organisasi.
          Justeru itu, dalam mengurus perubahan dalam organisasi, seorang pemimpin itu perlu berani mengambil risiko, perlu proaktif dan sentiasa berfikiran strategik iaitu Think Big, Deep and Long bagi mencapai satu objektif. Dalam program Strive For As ini  ia bukan sahaja dilaksanakan untuk Matematik Tambahan namun pada masa akan datang ia boleh dikembangkan kepada lain-lain subjek. Walaupun banyak menggunakan kos namun kita boleh mengatasi dengan pelibatan ibu bapa, komuniti dan agensi luar dengan  mendapat bantuan dari segi kewangan dan tenaga jikalau kita mempunyai hubungan jaringan dan jalinan yang baik dengan mereka. Peranan PIBG akan diperluaskan untuk menyediakan satu jaringan sokongan yang dikenali sebagai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa atau Parents Support Group (PSG).  Ahli PIBG juga boleh membantu meningkatkan keberkesanan pelaksanaan aktiviti dan program di sekolah dalam bidang seperti tadbir urus, pengumpulan dan (derma), tenaga kerja, dan perkongsian kepakaran. Di sinilah peranan seorang pemimpin dalam berkomunikasi sangat penting. Komunikasi yang baik antara pemimpin dengan PIBG dan komuniti akan memberi manfaat kepada pembangunan sekolah.
          Peranan guru dalam menuju matlamat organisasi amat penting. Sebagai pemimpin, kita seharusnya membina kapasiti guru dan staf sokongan yang ada di dalam organisasi. Mengenal pasti kebolehan yang ada pada orang bawahan kita akan memudahkan untuk kita mengupayakan mereka bekerja secara optimum. Seterusnya kita dapat membentuk organisasi bekerja sepasukan, satu visi dan misi, satu matlamat kerana mereka mempunyai kemahiran dalam bidang masing-masing. Ini akan memudahkan kita mencapai apa yang di hasratkan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu untuk memenuhi hasrat dan aspirasi rakyat Malaysia yang bersedia untuk menghadapi cabaran abad ke-21.  
           Dalam menjalankan program,  kreativiti dan inovatif sangat penting diterapkan di dalam sekolah pada masa kini kerana kreatif dan inovatif akan menjadikan seorang itu sentiasa berfikir, ingin mencipta, bercita-cita besar, berani dan yakin kepada diri sendiri. Inilah ciri-ciri murid yang perlu kita lahirkan untuk menjadi warganegara bagi menghadapi cabaran masa depan terutama dalam memasuki era 2020. Ia melibatkan kombinasi antara idea baru dan idea lama yang diproses semula, membuat pemilihan dan menukar ganti menjadi suatu yang baru.        
           Secara umumnya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar, iaitu kurikulum, guru dan pelajar (Entwistle, 1988).  Rajah 8  menunjukkan hubungan antara faktor kurikulum, pelajar, penilaian, dan strategi pengajaran mempengaruhi pendekatan pembelajaran pelajar. Kurikulum yang dibentuk memainkan peranan penting ke arah mewujudkan iklim pengajaran yang dapat menarik minat pelajar. 
Rajah 8: Faktor yang mempengaruhi pendekatan pembelajaran           Faktor penilaian terhadap pelajar juga memainkan peranan yang penting ke arah membentuk pelajar menggunakan sama ada pendekatan permukaan, dalaman dan mencapai. Jika soalan yang diberikan kepada pelajar berbentuk fakta yang melampau, maka pelajar akan menghafal fakta untuk diluahkan dalam peperiksaan. Tetapi sekiranya soalan berbentuk kefahaman maka pelajar akan cuba memahami kandungan secara mendalam.

          Pengetahuan sedia ada pelajar juga mempengaruhi pendekatan pembelajaran mereka. Pelajar yang lemah pada peringkat asas dalam matematik, apabila diajar dengan konsep baru yang berkaitan dengan pengetahuan asas, mereka tidak mampu kaitkan pengetahuan sedia ada dengan konsep yang baru dipelajari. Lantas mereka akan menggunakan pendekatan permukaan iaitu menghafal tanpa mengetahui makna isi pelajaran tersebut. Disebabkan setiap individu berbeza dari segi fizikal dan kognitifnya maka pelbagai kaedah pengajaran digunakan untuk memastikan pelajar dapat menimba ilmu pengetahuan secara bermakna.
          Kajian yang telah dijalankan oleh Dunn & Dunn (1992), menunjukkan bahawa pelajar-pelajar mempunyai pencapaian akademik yang lebih cemerlang, lebih berdisiplin dan mempunyai sikap yang lebih positif terhadap pembelajaran apabila pengajaran disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran pelajar. Para penyelidik pendidikan menyokong perancangan program pendidikan yang mencerminkan pendekatan pembelajaran dengan tepat. Ini berdasarkan pendapat bahawa semua pelajar tidak belajar dengan cara yang sama, oleh itu mereka tidak seharusnya diajar dengan teknik yang sama. Dunn & Dunn (1992) telah mengatakan:
“... that providing alternatives for students who learn in different ways is an excellent move towards obtaining increased academic achievement.”
          Oleh itu, pelajar mempunyai cara belajar yang berbeza-beza, maka guru harus mempelbagaikan pendekatan pengajaran supaya pengajaran guru memberi manfaat kepada pelajar yang dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan setakat ini membolehkan kita membuat kesimpulan bahawa pendekatan pembelajaran memainkan peranan penting dalam proses yang kompleks dalam perkembangan pendidikan dan pilihan kerjaya seseorang individu. Jadi pengetahuan tentang pendekatan pembelajaran seorang pelajar adalah sangat berguna kepada kita semua dalam membimbing mereka ke arah jalan akademik dan kerjaya yang sesuai apabila mereka menamatkan pengajian nanti.
          Secara umum, Kurikulum Matematik Tambahan bertujuan untuk mempertingkatkan pengetahuan, keterampilan dan minat pelajar dalam pembelajaran matematik (Sukatan pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah, (2000). Oleh itu, pelajar perlu dibawa keluar dari kepompong pemikiran yang sempit terhadap matematik kepada bentuk yang lebih praktikal dan analitis yang memerlukan pemahaman konsep. Dalam usaha ke arah itu, guru mestilah  kreatif dan inovatif  dalam  mengesan minat  pelajar. Cara mereka belajar dan menjawab soalan bahkan perlu mendalami cara mereka berfikir serta berinteraksi dalam memahami sesuatu konsep matematik juga perlu diambil berat oleh guru.

 Kreativiti dan inovasi tidak boleh diajar tetapi ia boleh diterap secara tidak langsung melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan secara terancang. Dengan kata lain, dalam apa jua mata pelajaran,  elemen kreativiti dan inovasi itu boleh diajar oleh guru melalui pendekatan pengajaran yang berpusat kepada murid atau  student centre. Mempelbagaikan aktiviti pembelajaran seperti kuiz, forum, syarahan, bahas, membuat projek, kerja berkumpulan dan tugasan luar bilik darjah sangat digalakkan. Aktiviti tersebut akan menggalakkan murid berfikir, berbincang, membuat rujukan, menyediakan nota dan menghasilkan tugasan tersebut. Ini akan menggalakkan percambahan idea dan dapatan baru yang melibatkan unsur-unsur kreativiti dan inovasi di kalangan pelajar. Pelajar akan mendapat kemahiran berfikir aras tinggi atau high order thinking skills  Bentuk proses pemikiran yang mendorong mengeneralisasi idea baru.  Seterusnya, diharapkan pelajar dapat menggunakan pendekatan ini supaya mereka dapat mencapai dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari untuk memakmurkan diri, keluarga, masyarakat dan seterusnya negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

LAPORAN SANDARAN - PENILAIAN PROGRAMa.  Pemerhatian
Melalui pemerhatian selama empat hari, latih tubi secara berkumpulan telah meningkatkan interaksi  sesama rakan, saling membantu dengan menerangkan kepada rakan yang kurang faham. Teguran juga dibuat jika dilihat ada ahli yang mementingkan diri dengan membuat penyelesaian secara berseorangan tanpa mempedulikan rakan-rakan di sekeliling yang memerlukan bantuannya. Pergerakan guru dari satu meja ke meja yang lain untuk melihat dan mendengar penerangan ahli dalam kumpulan dengan membuat peneguhan atau pembetulan jika perlu.

 b.  Penyelesaian soalan
Bagi setiap topik yang dipilih sebagai latih tubi, setiap kumpulan akan diminta menyediakan satu salinan penyelesaian untuk dinilai kefahaman dan kerjasama dalam kumpulan. Kumpulan tercepat dan tepat jawapannya akan diberikan markah tertinggi dan pada akhir program ini akan muncul kumpulan yang menang dan mendapat hadiah.

Hasil dapatan borang penilaian program:
                     Pengisian Program
i.              Tajuk
Tajuk yang dipilih adalah daripada Kertas 2, format SPM tahun-tahun lepas. Semua pelajar bersetuju tajuk yang dipilih amat penting dalam peperiksaan SPM, sudah dikenal pasti tajuk tersebut dan bentuk-bentuk soalan. 100% pelajar menyatakan kandungan soalan adalah menepati aras kesukaran pelajar dalam menyelesaikan masalah secara aplikasi. Pelbagai bentuk soalan memberikan ruang pada pelajar mengetahui selok-belok penggunaan formula berdasarkan kefahaman dan isi kandungan soalan.

ii.            Persembahan
       Bentuk aktiviti adalah perbincangan dalam kumpulan di mana ahli yang mahir atau dapat menyelesaikan masalah perlu membantu rakan dalam kumpulan yang belum memahami. 94 % pelajar bersetuju kaedah ini kerana kumpulan 6 orang sangat sesuai sebagi kumpulan perbincangan. 97% pelajar menyatakan interaksi sesama ahli berjalan dengan baik memudahkan untuk bertanya.
iii.           Logistik Kursus  Dan Urusetia
Kursus ini diadakan di d’Village selama dua hari satu malam, pelajar seramai 4 orang ditempatkan dalam satu bilik yang berhawa dingin, 86% pelajar merasai satu keseronokan , hanya 4 pelajar yang biliknya bermasalah penghawa dingin merasakan tempat ini kurang sesuai. Penyediaan makanan yang banyak dan menyelerakan  juga menggembirakan pelajar semasa menjamu selera. 91% pelajar amat gembira kerana dapat membuat rekreasi di kolam renang yang disediakan. Ini memberi  peluang kepada pelajar yang belum pernah merasai bermandi manda di kolam renang. 
Rumusan Penilaian Program
Dalam program ini, disediakan 3 tajuk  dan satu tazkirah daripada penceramah jemputan telah menarik minat pelajar, majlis dimulakan dengan bacaan Yasin dan doa dengan harapan dapat membentuk hati supaya bersungguh-sungguh membuat latih tubi dan berusaha mengingat formula-formula asas dalam penyelesaian. Pada malam hari pula, selepas tazkirah diadakan solat hajat supaya pelajar dapat mendekatkan diri serta memohon untuk diterima doa mereka. Harapan pihak kami ialah pelajar dapat membawa amalan-amalan yang dilaksanakan dalam program ini untuk kehidupan mereka di rumah.  
Pada  keseluruhannya, program ini berjaya bukan sahaja meningkatkan markah pelajar malah dari segi semangat untuk belajar Matematik Tambahan kerana mendapat kaedah yang pelajar rasakan mudah dan selama ini merasakan tiada harapan lulus kerana selalu gagal menyelesaikan masalah aplikasi. Walaupun seharian menghadapi latih tubi, pelajar tetap setia tanpa cuba mengelakkan diri kerana suasana dalam bilik yang selesa dan sentiasa mendapat bimbingan guru yang sentiasa bersama. Perbincangan sesama rakan meningkatkan motivasi untuk meneruskan kepada soalan yang berikutnya.
(Rujuk lampiran 18 dan 19) Bagi soalan pertama, ujian pre-test bagi Index Number menunjukan 12.0% gagal mendapat markah dan selepas ujian post-test hanya 6.0% sahaja murid gagal. Ini menunjukkan ada kesan positif latih tubi yang dijalankan, di mana hampir  semua pelajar   telah dapat meningkatkan markah. Begitu juga bagi tajuk Solution Of Triangle, semasa pre-test 30% pelajar  tidak mempunyai idea untuk menjawab, tetapi post-test menunjukkan hanya tinggal 16% pelajar yang tidak dapat menjawab. Bagi tajuk Differentiation pula, keputusan pre-test 44% pelajar tidak mendapat markah , setelah latih tubi  masih terdapat 32% pelajar yang masih gagal menguasai tajuk ini. Ini bermakna tajuk ini perlu diberi banyak lagi latih tubi.
Keseluruhannya, ada peningkatan kefahaman pelajar setelah latih tubi diadakan berdasarkan peningkatan markah ujian dalam post-test.  Daripada 23 pelajar yang mengambil ujian pre-test dan pos-test didapati seorang pelajar  (4.3%) tidak mengalami perubahan markah bahkan kehilangan markah pada tajuk tertentu. 22 orang pelajar telah meningkat markah dari  lapan hingga lima puluh enam markah.
% Peningkatan
0 - 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
Bilangan pelajar
3
5
4
7
3
1
        
 Jadual 9: Peratus peningkatan markah dan bilangan pelajar
Tajuk yang perlu diberi perhatian iaitu Differentiation, ia perlu ditambah soalan dan masa latih tubi perlu ditambah supaya pelajar lebih berkeyakinan untuk menjawab. Tindakan susulan juga perlu diambil pada pelajar yang telah dikenal pasti kerana belum dapat menguasai soalan penyelesaian segi tiga. Bagi tajuk Index Number  pula kebanyakan pelajar telah dapat menguasai dengan baik.
Memandangkan masa untuk latih tubi bagi satu tajuk hanya dua jam adalah tidak mencukupi kerana bagi kertas dua, setiap soalan memerlukan masa menjawab dua belas minit , sudah tentu tidak sampai 10 soalan dapat diselesaikan dengan penuh kefahaman. Sebanyak 6 soalan sahaja dapat dibuat, pelajar hanya menguasai atau mendapat asas utama sahaja, maka dicadangkan masa yang lebih lama diperlukan untuk latih tubi pada masa akan datang iaitu satu hari hanya satu tajuk sahaja supaya fokus pelajar lebih mendalam.
LAPORAN SANDARAN - PERANCANGAN STRATEGIK4.1       Analisis SWOC
Setelah membuat perbincangan dengan pihak pentadbir dan guru-guru Matematik Tambahan yang berpengalaman mengajar di sekolah ini, analisis persekitaran yang telah dibina melalui kaedah SWOC bagi bidang pengurusan adalah seperti dalam jadual berikut:

SWOC
KEKUATAN
KELEMAHAN
 1.  Mempunyai seorang guru cemerlang dan tiga  orang guru opsyen yang berpengalaman lebih sepuluh tahun mengajar matematik tambahan.
 2.  Mempunyai pentadbir yang berlatar belakangkan matematik tambahan dan  memberi kerjasama dalam segi pengurusan atau kewangan untuk pengendalian program peningkatan prestasi akademik.
 3.  Guru-guru mudah memberi kerjasama yang erat dan komitmen yang tinggi untuk menjayakan Program-program Kurikulum yang dirancang.
 4.  Mempunyai kemudahan prasarana mencukupi serta dilengkapi dengan kemudahan WIFI.
5.    Sambutan yang memuaskan daripada pelajar dalam setiap program yang dijalankan oleh panitia.
 1. Kemudahan membuat dan memperbanyakkan  bahan cetak (lembaran kerja) untuk diedarkan kepada pelajar.
 1.  Ramai pelajar mempunyai kemahiran asas yang lemah.
 2. Sebahagian pelajar mendapat keputusan gred C dan D dalam matematik PMR.                   
 3.  Pelajar-pelajar yang lemah tidak mempunyai motivasi dan minat untuk membuat latihan dan ulang kaji yang diberi oleh guru.
 4. Terdapat pelajar yang tidak hadir dalam program-program yang dijalankan.
 5. Guru kurang menggunakan aplikasi ICT dalam P&P.
PELUANG
CABARAN
 1.  Mudah mendapat sokongan dan bantuan kewangan daripada pihak PIBG dan pentadbir untuk menjalankan program yang dirancang.      
 2. Penjaga sentiasa menyokong program yang dijalankan oleh panitia.
 3. Pelajar-pelajar mempunyai inisiatif sendiri mengikuti tuisyen yang bukan dianjurkan oleh pihak sekolah.
 4.  Mendapat bekalan perisian P& P daripada KPM yang membolehkan P&P lebih menarik minat pelajar.
 1. PPD, JPN dan KPM kerap kali mengadakan aktiviti- aktiviti yang melibatkan guru-guru semasa   persekolahan.
 2. Aktiviti-aktiviti “add-hock” yang dijalankan oleh pihak sekolah yang melibatkan guru semasa p&p.
 3. Aktiviti-aktiviti kokurikulum yang melibatkan pelajar terpaksa keluar semasa waktu persekolahan.
 4. Ibu bapa atau penjaga tidak memberi perhatian kepada pencapaian matematik anak mereka, membuatkan pelajar kurang bermotivasi.
    
4.2     Analisis  Tows Peringkat  Bidang:  Kurikulum


Luaran
        Dalaman
CABARAN
C1. PPD, JPN dan KPM kerap kali mengadakan aktiviti- aktiviti yang melibatkan guru-guru semasa   persekolahan.

C2.  Aktiviti-aktiviti “add-hock” yang dijalankan oleh pihak sekolah yang melibatkan guru semasa PdP.

C3.  Aktiviti-aktiviti kokurikulum yang melibatkan pelajar terpaksa keluar semasa waktu persekolahan.

C4.  Ibu bapa atau penjaga tidak memberi perhatian kepada pencapaian matematik anak mereka, membuatkan pelajar kurang bermotivasi.
PELUANG
O1. Mudah mendapat sokongan dan bantuan kewangan daripada pihak PIBG dan pentadbir untuk menjalankan program yang dirancang.         
O2. Penjaga sentiasa menyokong program yang dijalankan oleh panitia.

O3. Pelajar-pelajar mempunyai inisiatif sendiri mengikuti tuisyen yang bukan dianjurkan oleh pihak sekolah.

O4. Mendapat bekalan perisian P& P daripada KPM yang membolehkan P&P lebih menarik minat pelajar.

KELEMAHAN

W1. Ramai pelajar mempunyai kemahiran asas yang lemah.

W2.Sebahagian pelajar mendapat keputusan gred C dan D dalam matematik PMR      

W3. Pelajar-pelajar yang lemah tidak mempunyai motivasi dan minat untuk membuat latihan dan ulang kaji yang diberi oleh guru.

W4. Terdapat pelajar yang tidak hadir dalam program-program yang dijalankan.

W5. Guru kurang menggunakan aplikasi ICT dalam P&P.

W5 + S1 + S2 +  C4 + O1
Strategi 1: Meningkatkan kompetensi guru dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran


W1 + W2 + S5 + S6 + O3 + C3
Strategi 2: Meningkatkan pembelajaran murid dengan mempelbagaikan kaedah pembelajaran.W4 + S3 + C4 + O2
Strategi 3. Meningkatkan kesedaran akan kepentingan  pendidikan anak-anak dalam kalangan ibu bapaW2 + S1 + C2 + O1 + O4
Strategi 4. Memantapkan pelaksanaan program tuisyen di sekolah
KEKUATAN
S1. Mempunyai seorang guru cemerlang dan tiga  orang guru opsyen yang berpengalaman lebih sepuluh tahun mengajar matematik tambahan.

S2. Mempunyai pentadbir yang berlatar belakangkan matematik tambahan dan  memberi kerjasama dalam segi pengurusan atau kewangan untuk pengendalian program peningkatan prestasi akademik.
S3. Guru-guru mudah memberi kerjasama yang erat dan komitmen yang tinggi untuk menjayakan Program-program Kurikulum yang dirancang.

S4.Mempunyai kemudahan prasarana mencukupi serta dilengkapi dengan kemudahan WIFI.

S5. Sambutan yang memuaskan daripada pelajar dalam setiap program yang dijalankan oleh panitia.

S6. Kemudahan membuat dan memperbanyakkan  bahan cetak(lembaran kerja) untuk diedarkan kepada pelajar.


4.3       Tow Deduction Rearrange  And Developed  Into  Strategic Areas

TOWS deduction rearrange and group
Broad area or strategy
1
Smart Teaching
1.    Meningkatkan kompetensi guru                        
2
Effective Learning
2.     Meningkatkan pembelajaran murid                        
3
Anakku Sayang
3.     Meningkatkan kesedaran akan kepentingan  pendidikan anak-anak dalam kalangan ibu bapa.
4
Skim Tusyen PIBG
4.    Memantapkan pelaksanaan program tuisyen di sekolah


4.4       Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan
     Menggunakan skala likert              1          -           Amat  Rendah
                                                     2          -           Rendah
                                                     3          -           Sederhana
                                                     4          -           Tinggi
                                                     5          -           Amat  tinggi
Bil
Kriteria Pemilihan
Strategi  1
Strategi 2
Strategi 3
Strategi 4
1
Tahap kesukaran proses kerja
4
4
3
4
2
Kompetensi staf yang bertanggungjawab
4
4
5
4
3
Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat
2
3
4
3
4
Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan
5
5
3
3
5
Andaian keupayaan mengatasi halangan
2
4
2
3
6
Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi.
2
4
3
3
7
Akur kepatuhan dengan mandat/arahan
3
5
2
4
8
Rekod keberkesanan yang lepas
3
4
2
4
9
Kesesuaian dengan persekitaran terkini
3
4
3
3
Jumlah Skor
28
38
27
31
Keputusan
3
1
4
2

Ulasan
Strategi 2 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

   4.5      Senarai  Strategi  Mengikut  Keutamaan
1
ST1. Meningkatkan kepakaran dalam kalangan guru bagi mata pelajaran kritikal                     
2
ST2. Meningkatkan pembelajaran murid.
3
ST3. Meningkatkan kesedaran akan kepentingan pendidikan anak-anak dalam kalangan ibu bapa.
4
ST4. Memantapkan pelaksanaan program tuisyen di sekolah
4.6      Pelan Strategik
Strategi yang telah dipadankan dengan isu, matlamat, objektif, KPI dan sasaran yang telah ditetapkan sebelum ini dapat dilihat seperti jadual di bawah

Isu Strategik
Matlamat
Objektif
KPI
TOV
Pre Program
Post Program
Ramai gagal dalam  mata pelajaran Matematik Tambahan
Meningkatkan jumlah pelajar lulus dalam Matematik Tambahan
Semua pelajar  lulus dan meningkat pencapaian
Bilangan pelajar lulus
32 orang pelajar
17 orang pelajar
32 0rang


4.7    Pelan Taktikal
Strategi 2: Meningkatkan pembelajaran murid
Aktiviti
Tanggung
jawab
Tempoh
Kos/
sumber
Output
KPI
Pelan Kontingensi
Strive for As
Penolong Kanan Pentadbiran
4 hari
RM 3500
100% pelajar lulus
% pelajar
lulus
Jika objektif tidak dapat dicapai dalam tempoh masa yang ditetapkan
pelaksanaan
akan dilanjutkan lagi hingga seminggu
4.8      Pelan Operasi

Nama Program
Program STRIVE FOR As
Objektif
 Di akhir program ini diharapkan 
1. Bilangan yang mendapat  lulus bertambah dari 15 orang kepada 32  orang.
2. Semua murid yang mengikuti program ini dapat menjawab  soalan dari  modul yang diberikan.   

Tempoh
Tarikh Pelaksanaan


Fasa Satu : 17 Mei dan 18 Mei 2013
      Fasa Dua  : 4 Jun dan 5 Jun 2013

Sasaran
27 orang pelajar tingkatan 5 yang memperoleh  30 markah  dan   ke atas dalam peperiksaan akhir tahun 2012.
5 guru muda yang memperoleh markah 50 ke atas yang akan berkolaboratif bersama kumpulan pelajar di atas.

Guru terlibat
Semua guru mata pelajaran Matematik Tambahan
Proses Kerja
·         Pembentukan jawatan kuasa guru dan pelajar.
·         Mengadakan perbincangan ahli panitia.        
·         Mengadakan perbincangan dengan GKMP dan Ketua Panitia.
·         Mengadakan perbincangan dengan Pengetua.        
·         Memaklumkan kepada pelajar dan berkempen supaya pelajar hadir berserta surat kebenaran ibu bapa.
·         Mendapat peruntukan daripada peruntukan Kecemerlangan dan PIBG.
·         Melaksanakan program.
·         Tempahan tempat program.
·         Siaraya.          
·         Melaksanakan program selama 4 hari iaitu 2 hari pada hari Jumaat dan Sabtu di sekolah dan selama 2 hari 1 malam di luar (Hotel d’Village Melaka).
·         Penilaian.
·         Mengadakan Ujian Pra untuk menguji asas kefahaman tajuk terpilih dan Ujian Post selepas program untuk melihat keberkesanan.
·         Membuat penilaian keberkesanan Program  STRIVE FOR As dengan menggunakan soal selidik yang menyentuh aspek cara pengajaran. kesesuaian persekitaran dan masa untuk penambah baik  pada program akan datang.
·         Pelaporan.
Kekangan
Masa untuk membuat program terhad. Pertambahan hari untuk fasa 2 akan meninggikan kos.
Pemantauan
Guru Kanan Pentadbiran dan Guru Kanan Mata Pelajaran
Penilaian
Dijalankan sebanyak tiga kali iaitu sebelum fasa 1, permulaan fasa 2 dan selepas program.
Soalan akan disediakan oleh Penyelaras program.
Penambahbaikan
 1. Semasa perasmian, Yang di Pertua PIBG memberi ceramah motivasi bagi menyuntik semangat kepada peserta program. YDP PIBG merupakan seorang doktor perubatan dan juga NGO yang sangat aktif di Negeri Melaka.
 2. Penerapan kepada kerohanian dan keislaman dilaksanakan supaya dunia dan akhirat dikejar seiring kerana majoriti peserta adalah pelajar Islam.  Setiap kali bermula slot akan dimulakan dengan bacaan Yasin dan doa. Pada malam terakhir program, tazkirah tentang kecemerlangan dalam kehidupan disampaikan oleh penceramah luar dan diikuti dengan solat hajat. Amalan ini diharapkan dapat diteruskan apabila mereka pulang ke rumah.