Wednesday, October 30, 2013

LAPORAN SANDARAN - PERANCANGAN STRATEGIK4.1       Analisis SWOC
Setelah membuat perbincangan dengan pihak pentadbir dan guru-guru Matematik Tambahan yang berpengalaman mengajar di sekolah ini, analisis persekitaran yang telah dibina melalui kaedah SWOC bagi bidang pengurusan adalah seperti dalam jadual berikut:

SWOC
KEKUATAN
KELEMAHAN
 1.  Mempunyai seorang guru cemerlang dan tiga  orang guru opsyen yang berpengalaman lebih sepuluh tahun mengajar matematik tambahan.
 2.  Mempunyai pentadbir yang berlatar belakangkan matematik tambahan dan  memberi kerjasama dalam segi pengurusan atau kewangan untuk pengendalian program peningkatan prestasi akademik.
 3.  Guru-guru mudah memberi kerjasama yang erat dan komitmen yang tinggi untuk menjayakan Program-program Kurikulum yang dirancang.
 4.  Mempunyai kemudahan prasarana mencukupi serta dilengkapi dengan kemudahan WIFI.
5.    Sambutan yang memuaskan daripada pelajar dalam setiap program yang dijalankan oleh panitia.
 1. Kemudahan membuat dan memperbanyakkan  bahan cetak (lembaran kerja) untuk diedarkan kepada pelajar.
 1.  Ramai pelajar mempunyai kemahiran asas yang lemah.
 2. Sebahagian pelajar mendapat keputusan gred C dan D dalam matematik PMR.                   
 3.  Pelajar-pelajar yang lemah tidak mempunyai motivasi dan minat untuk membuat latihan dan ulang kaji yang diberi oleh guru.
 4. Terdapat pelajar yang tidak hadir dalam program-program yang dijalankan.
 5. Guru kurang menggunakan aplikasi ICT dalam P&P.
PELUANG
CABARAN
 1.  Mudah mendapat sokongan dan bantuan kewangan daripada pihak PIBG dan pentadbir untuk menjalankan program yang dirancang.      
 2. Penjaga sentiasa menyokong program yang dijalankan oleh panitia.
 3. Pelajar-pelajar mempunyai inisiatif sendiri mengikuti tuisyen yang bukan dianjurkan oleh pihak sekolah.
 4.  Mendapat bekalan perisian P& P daripada KPM yang membolehkan P&P lebih menarik minat pelajar.
 1. PPD, JPN dan KPM kerap kali mengadakan aktiviti- aktiviti yang melibatkan guru-guru semasa   persekolahan.
 2. Aktiviti-aktiviti “add-hock” yang dijalankan oleh pihak sekolah yang melibatkan guru semasa p&p.
 3. Aktiviti-aktiviti kokurikulum yang melibatkan pelajar terpaksa keluar semasa waktu persekolahan.
 4. Ibu bapa atau penjaga tidak memberi perhatian kepada pencapaian matematik anak mereka, membuatkan pelajar kurang bermotivasi.
    
4.2     Analisis  Tows Peringkat  Bidang:  Kurikulum


Luaran
        Dalaman
CABARAN
C1. PPD, JPN dan KPM kerap kali mengadakan aktiviti- aktiviti yang melibatkan guru-guru semasa   persekolahan.

C2.  Aktiviti-aktiviti “add-hock” yang dijalankan oleh pihak sekolah yang melibatkan guru semasa PdP.

C3.  Aktiviti-aktiviti kokurikulum yang melibatkan pelajar terpaksa keluar semasa waktu persekolahan.

C4.  Ibu bapa atau penjaga tidak memberi perhatian kepada pencapaian matematik anak mereka, membuatkan pelajar kurang bermotivasi.
PELUANG
O1. Mudah mendapat sokongan dan bantuan kewangan daripada pihak PIBG dan pentadbir untuk menjalankan program yang dirancang.         
O2. Penjaga sentiasa menyokong program yang dijalankan oleh panitia.

O3. Pelajar-pelajar mempunyai inisiatif sendiri mengikuti tuisyen yang bukan dianjurkan oleh pihak sekolah.

O4. Mendapat bekalan perisian P& P daripada KPM yang membolehkan P&P lebih menarik minat pelajar.

KELEMAHAN

W1. Ramai pelajar mempunyai kemahiran asas yang lemah.

W2.Sebahagian pelajar mendapat keputusan gred C dan D dalam matematik PMR      

W3. Pelajar-pelajar yang lemah tidak mempunyai motivasi dan minat untuk membuat latihan dan ulang kaji yang diberi oleh guru.

W4. Terdapat pelajar yang tidak hadir dalam program-program yang dijalankan.

W5. Guru kurang menggunakan aplikasi ICT dalam P&P.

W5 + S1 + S2 +  C4 + O1
Strategi 1: Meningkatkan kompetensi guru dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran


W1 + W2 + S5 + S6 + O3 + C3
Strategi 2: Meningkatkan pembelajaran murid dengan mempelbagaikan kaedah pembelajaran.W4 + S3 + C4 + O2
Strategi 3. Meningkatkan kesedaran akan kepentingan  pendidikan anak-anak dalam kalangan ibu bapaW2 + S1 + C2 + O1 + O4
Strategi 4. Memantapkan pelaksanaan program tuisyen di sekolah
KEKUATAN
S1. Mempunyai seorang guru cemerlang dan tiga  orang guru opsyen yang berpengalaman lebih sepuluh tahun mengajar matematik tambahan.

S2. Mempunyai pentadbir yang berlatar belakangkan matematik tambahan dan  memberi kerjasama dalam segi pengurusan atau kewangan untuk pengendalian program peningkatan prestasi akademik.
S3. Guru-guru mudah memberi kerjasama yang erat dan komitmen yang tinggi untuk menjayakan Program-program Kurikulum yang dirancang.

S4.Mempunyai kemudahan prasarana mencukupi serta dilengkapi dengan kemudahan WIFI.

S5. Sambutan yang memuaskan daripada pelajar dalam setiap program yang dijalankan oleh panitia.

S6. Kemudahan membuat dan memperbanyakkan  bahan cetak(lembaran kerja) untuk diedarkan kepada pelajar.


4.3       Tow Deduction Rearrange  And Developed  Into  Strategic Areas

TOWS deduction rearrange and group
Broad area or strategy
1
Smart Teaching
1.    Meningkatkan kompetensi guru                        
2
Effective Learning
2.     Meningkatkan pembelajaran murid                        
3
Anakku Sayang
3.     Meningkatkan kesedaran akan kepentingan  pendidikan anak-anak dalam kalangan ibu bapa.
4
Skim Tusyen PIBG
4.    Memantapkan pelaksanaan program tuisyen di sekolah


4.4       Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan
     Menggunakan skala likert              1          -           Amat  Rendah
                                                     2          -           Rendah
                                                     3          -           Sederhana
                                                     4          -           Tinggi
                                                     5          -           Amat  tinggi
Bil
Kriteria Pemilihan
Strategi  1
Strategi 2
Strategi 3
Strategi 4
1
Tahap kesukaran proses kerja
4
4
3
4
2
Kompetensi staf yang bertanggungjawab
4
4
5
4
3
Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat
2
3
4
3
4
Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan
5
5
3
3
5
Andaian keupayaan mengatasi halangan
2
4
2
3
6
Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi.
2
4
3
3
7
Akur kepatuhan dengan mandat/arahan
3
5
2
4
8
Rekod keberkesanan yang lepas
3
4
2
4
9
Kesesuaian dengan persekitaran terkini
3
4
3
3
Jumlah Skor
28
38
27
31
Keputusan
3
1
4
2

Ulasan
Strategi 2 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

   4.5      Senarai  Strategi  Mengikut  Keutamaan
1
ST1. Meningkatkan kepakaran dalam kalangan guru bagi mata pelajaran kritikal                     
2
ST2. Meningkatkan pembelajaran murid.
3
ST3. Meningkatkan kesedaran akan kepentingan pendidikan anak-anak dalam kalangan ibu bapa.
4
ST4. Memantapkan pelaksanaan program tuisyen di sekolah
4.6      Pelan Strategik
Strategi yang telah dipadankan dengan isu, matlamat, objektif, KPI dan sasaran yang telah ditetapkan sebelum ini dapat dilihat seperti jadual di bawah

Isu Strategik
Matlamat
Objektif
KPI
TOV
Pre Program
Post Program
Ramai gagal dalam  mata pelajaran Matematik Tambahan
Meningkatkan jumlah pelajar lulus dalam Matematik Tambahan
Semua pelajar  lulus dan meningkat pencapaian
Bilangan pelajar lulus
32 orang pelajar
17 orang pelajar
32 0rang


4.7    Pelan Taktikal
Strategi 2: Meningkatkan pembelajaran murid
Aktiviti
Tanggung
jawab
Tempoh
Kos/
sumber
Output
KPI
Pelan Kontingensi
Strive for As
Penolong Kanan Pentadbiran
4 hari
RM 3500
100% pelajar lulus
% pelajar
lulus
Jika objektif tidak dapat dicapai dalam tempoh masa yang ditetapkan
pelaksanaan
akan dilanjutkan lagi hingga seminggu
4.8      Pelan Operasi

Nama Program
Program STRIVE FOR As
Objektif
 Di akhir program ini diharapkan 
1. Bilangan yang mendapat  lulus bertambah dari 15 orang kepada 32  orang.
2. Semua murid yang mengikuti program ini dapat menjawab  soalan dari  modul yang diberikan.   

Tempoh
Tarikh Pelaksanaan


Fasa Satu : 17 Mei dan 18 Mei 2013
      Fasa Dua  : 4 Jun dan 5 Jun 2013

Sasaran
27 orang pelajar tingkatan 5 yang memperoleh  30 markah  dan   ke atas dalam peperiksaan akhir tahun 2012.
5 guru muda yang memperoleh markah 50 ke atas yang akan berkolaboratif bersama kumpulan pelajar di atas.

Guru terlibat
Semua guru mata pelajaran Matematik Tambahan
Proses Kerja
·         Pembentukan jawatan kuasa guru dan pelajar.
·         Mengadakan perbincangan ahli panitia.        
·         Mengadakan perbincangan dengan GKMP dan Ketua Panitia.
·         Mengadakan perbincangan dengan Pengetua.        
·         Memaklumkan kepada pelajar dan berkempen supaya pelajar hadir berserta surat kebenaran ibu bapa.
·         Mendapat peruntukan daripada peruntukan Kecemerlangan dan PIBG.
·         Melaksanakan program.
·         Tempahan tempat program.
·         Siaraya.          
·         Melaksanakan program selama 4 hari iaitu 2 hari pada hari Jumaat dan Sabtu di sekolah dan selama 2 hari 1 malam di luar (Hotel d’Village Melaka).
·         Penilaian.
·         Mengadakan Ujian Pra untuk menguji asas kefahaman tajuk terpilih dan Ujian Post selepas program untuk melihat keberkesanan.
·         Membuat penilaian keberkesanan Program  STRIVE FOR As dengan menggunakan soal selidik yang menyentuh aspek cara pengajaran. kesesuaian persekitaran dan masa untuk penambah baik  pada program akan datang.
·         Pelaporan.
Kekangan
Masa untuk membuat program terhad. Pertambahan hari untuk fasa 2 akan meninggikan kos.
Pemantauan
Guru Kanan Pentadbiran dan Guru Kanan Mata Pelajaran
Penilaian
Dijalankan sebanyak tiga kali iaitu sebelum fasa 1, permulaan fasa 2 dan selepas program.
Soalan akan disediakan oleh Penyelaras program.
Penambahbaikan
 1. Semasa perasmian, Yang di Pertua PIBG memberi ceramah motivasi bagi menyuntik semangat kepada peserta program. YDP PIBG merupakan seorang doktor perubatan dan juga NGO yang sangat aktif di Negeri Melaka.
 2. Penerapan kepada kerohanian dan keislaman dilaksanakan supaya dunia dan akhirat dikejar seiring kerana majoriti peserta adalah pelajar Islam.  Setiap kali bermula slot akan dimulakan dengan bacaan Yasin dan doa. Pada malam terakhir program, tazkirah tentang kecemerlangan dalam kehidupan disampaikan oleh penceramah luar dan diikuti dengan solat hajat. Amalan ini diharapkan dapat diteruskan apabila mereka pulang ke rumah.
No comments:

Post a Comment