Thursday, February 27, 2014

Alahai interview DG52....

Tak pernah terfikir oleh ku bertapa sukarnya laluan untuk menjadi pengetua. Pabila PPPM dilaksanakan dalam gelombang 1 (2013-2015). Aku terkedu kerana syarat untuk menjadi pengetua mestilah mempunyai NPQEL....dah lama rasanya menjadi guru penolong kanan pentadbiran, rasanya high time nak merasa jadi pengetua. Syarat mandotori ini amat perit untuk dibuat. Apa taknya dalam usia 5 siri ini, mampukah aku untuk belajar lagi..... Hah! akhirnya aku berjaya dalam kursus NPQEL selama 5 bulan setelah melalui pelbagai ujian mendaki genting tiap minggu, belajar hingga ke pagi, menyiapkan assignmen yang bertimbun-timbun sambil menguruskan sekolah dan rumah tangga. Hebatkan...
Kini tiba saatnya aku terpaksa memohon jawatan memangku DG 52 untuk pengetua...ok aku teruskan dan tiba masanya aku akan dipanggil untuk temuduga...Aduhai! rasanya makan nasi dah tak kenyang begitu juga tidur dah tak tentu arah..Dalam masa seminggu lebih aku terpaksa membuat fortfolio tentang projek yang pernah aku buat yang memberi impak yang besar kepada sekolah. Selepas temuduga saya diminta untuk update maklumat diri kerana dimaklumkan untuk dihantar ke SPRM untuk tapisan. Adui! dah lah sesi temuduga banyak soalan cepu mas. Aku nasihatkan kau orang fahamilah apa yang dipelajari di NPQEL. Banyak ilmu di sana diguna pakai masa temuduga...Setelah bersusah payah begini ku harapkan pemangkuan DG52 akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Amin..

Di bawah ni ku coretkan fortfolio ku yang perkataan lebih kurang 700 perkataan seperti yang di kehendaki oleh penemuduga.

Program MUTIARA “A” PMR

Rasional
Prestasi pencapaian pelajar dalam peperiksaan Percubaan PMR 2013 amat mendukacitakan dan sangat membimbangkan. Keputusan terlalu jauh dari mencapai sasaran.
( Rujuk  Lampiran 1- 2  )
Gred Purata Mata Pelajaran bagi 9 mata pelajaran untuk percubaan 2013 jatuh berbanding keputusan PMR 2012.  Dapatan menunjukkan:
1.     Murid belum bersedia untuk menghadapi  peperiksaan.
2.    Murid tidak cukup latihan.
3.    Murid tidak fokus dalam belajar.
Berdasarkan faktor ini, satu program yang drastik telah dirangka bagi meningkatkan prestasi murid supaya sasaran GPS PMR bagi sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dapat dicapai iaitu sebanyak 2.5. (Rujuk lampiran 3)
Program ini  khusus untuk membantu  pihak sekolah mencapai matlamat melalui  3 strategi iaitu:
1.    Mengumpulkan murid kumpulan cemerlang berdasarkan pencapaian peperiksaan percubaan PMR 2013.
2.    Membuat  “team teaching”  dalam kalangan guru tingkatan 3.
3.    Membuat latih tubi berfokus.
Dalam mengurus perubahan dalam organisasi, saya sebagai Guru Penolong Kanan pentadbiran  bertanggung jawab sepenuhnya dalam bidang kurikulum. Saya mengambil tindakan yang strategik, berani dan proaktif untuk meningkatkan GPMP bagi setiap mata pelajaran.

( Rujuk lampiran 4 - 7  kertas kerja program)
Seramai 70 orang murid dikenal pasti sebagai murid yang berpotensi untuk cemerlang berdasarkan peperiksaan Percubaan PMR. Guru yang terlibat terdiri dari semua guru tingkatan 3. Semua mata pelajaran yang diajar pada waktu petang akan menggunakan strategi “team teaching”.  
Latihan yang diberikan kepada murid adalah soalan-soalan pada tahun lepas dan juga soalan dari sekolah berasrama penuh. Latihan berbentuk objektif dan struktur.
Dalam proses melaksanakan program tersebut, setiap warga komuniti perlu mempunyai satu tujuan dalam melakukan perubahan melalui komitmen, sumber dan kerja sepasukan. Fullan (2011) menyatakan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam melakukan perubahan memerlukan satu tekanan yang positif. Tekanan yang positif ini mendorong kepada kebaikan. Justeru itu saya mengambil keputusan untuk tidak berlengah dengan memanggil semua guru yang mengajar tingkatan 3 untuk menerangkan visi dan misi sekolah.
( Rujuk lampiran 7 – 9 )
Jadual  guru dan kelas disusun semula untuk membolehkan program dijalankan tanpa sebarang halangan. Guru-guru yang bertugas pada waktu petang diberi sagu hati kerana mereka sanggup berkorban masa dan tenaga bagi kelangsungan program ini. Guru bidang dan ketua panitia diarah untuk membuat pemantauan dan menyiapkan modul. Jadual kehadiran guru dan murid disediakan dan semua laporan atau aduan akan segera diambil tindakan supaya program dapat dijalankan dengan berkesan. Penyelaras kecemerlangan tingkatan 3 menguruskan dan menyediakan kemudahan murid dibantu oleh guru pelatih yang membuat latihan mengajar di sekolah ini. Staf sokongan pula diminta untuk membantu guru dalam urusan mencetak, menyusun modul dan menyediakan tempat.    Program Mutiara A ini dicanang dan disebarkan dalam kalangan warga sekolah dan ibu bapa bagi memberi kejutan dan kesedaran tentang transformasi yang perlu dilaksanakan bagi menempa kejayaan. 
Saya mendapat bantuan dari segi kewangan dari PIBG untuk menampung perbelanjaan makan tengah hari dan bayaran sagu hati guru. Peruntukan PCG pula digunakan dalam menampung perbelanjaan kertas.           
Bolehlah saya katakan dalam  melaksanakan program  Mutiara A, kapasiti manusia dapat dibangunkan secara optimum. Sebagai penggerak utama dalam misi ini, saya sentiasa mengingatkan di perhimpunan, siaraya dan papan kenyataan tentang peranan dan tanggung jawab setiap individu dan sentiasa diulang supaya warga sekolah tidak alpa.


Impak Program Mutiara “A” 
( Rujuk lampiran  10 – 14 )
Keputusan PMR 2013 menunjukkan 7 mata pelajaran meningkat GPMP. Seramai 27 orang murid mendapat “straight A”. 10 mata pelajaran, peratus pencapaian mengatasi pencapaian peringkat Nasional dan Negeri. Peratus pencapaian keseluruhan PMR, untuk sekian kalinya memecahkan angka 80 selama 13 tahun iaitu sebanyak 80.1%. Gred Purata Sekolah melebihi sasaran sekolah dan Jabatan Pendidikan Melaka iaitu 2.48.
   
Refleksi
Saya dapat  melaksanakan kepimpinan instruksional   dengan  memastikan proses pengajaran  dan pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan. Kemahiran menganalisis, berfikir secara logik, kreatif dalam mengeluarkan idea dan dapat menyelesaikan masalah dengan berkongsi bersama guru-guru supaya pelaksanaan program berjalan lancar dapat memberi impak yang positif kepada sekolah.  Sikap inginkan kejayaan,  optimistik dan bekerja dalam semangat kerja sepasukan juga dapat diterapkan dalam kalangan guru. Dengan mempamerkan teori kepimpinan transformasi, saya dapat menterjemahkan  matlamat sekolah kepada  subordinat  untuk  mencapai perubahan signifikan melalui kepentingan dan tenaga secara kolektif.             
       
Cadangan penambahbaikan.
Program perlu dilaksanakan lebih awal iaitu berdasarkan peperiksaan pertengahan tahun. Jangka masa program lebih panjang,  banyak latih tubi dapat dibuat. Peranan  (Kumpulan Sokongan Ibu Bapa – KSIB) boleh membantu meningkatkan keberkesanan pelaksanaan aktiviti dalam bidang perkongsian kepakaran.


***************************************************************

Thursday, February 13, 2014

DEFINASI EMPATI

Pengertian Empati -1909 berasal dari bahasa latin em dan pathos yang artinya feeling into.
Empati berasal dari bahasa Yunani yang berarti “ketertarikan fisik”. Sehingga dapat di defenisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali, mempersepsi, dan merasakan perasaan orang lain.
Psikolog Edward Titchener (1867-1927) memperkenalkan "empati" pada 1909 ke dalam bahasa Inggris sebagai terjemahan dari istilah Jerman "Einf├╝hlung" (atau "perasaan menjadi
Beberapa ahli  psikology mengatakan defenisi empati yaitu :
a.    Menurut Bullmer, empati adalah suatu proses ketika seseorang merasakan perasaan orang lain dan menangkap arti perasaan itu, kemudian mengkomunikasikannya dengan kepekaan sedemikian rupa hingga menunjukkan bahwa ia sungguh sungguh mengerti perasaan orang lain itu. Bullmer menganggap empati lebih merupakan pemahaman terhadap orang lain ketimbang suatu diagnosis dan evaluasi terhadap orang lain. Empati menekankan kebersamaan dengan orang lain lebih daripada sekedar hubungan yang menempatkan orang lain sebagai objek manipulatif.
b.    Taylor menyatakan bahwa empati merupakan faktor esensial untuk membangun hubungann yang saling mempercayai. Ia memandang empati sebagai usaha menyelam ke dalam perasaan orang lain untuk merasakan dan menangkap makna perasaan itu. Empati memberikan sumbangan guna terciptanya hubungan yang saling mempercayai karena empati mengkomunikasikan sikap penerimaan dan pengertian terhadap perasan orang lain secara tepat.
c.    Alfred Adler menyebut empati sebagai penerimaan terhadap perasaan orang lain dan meletakkan diri kita pada tempat orang itu. Empathy berarti to feel in, berati merasakan betapa dalamnya perasan orang itu.
d.    Tubesing memandang empati merupakan identifikasi sementara terhadap sebagian atau sekurang kurangnya satu segi dari pengalaman orang lain. Berempati tidak melenyapkan ke “aku”an kita. Perasaan kita sendiri takkan hilang ketika kita mengembangkan kemampuan untuk menerima pula perasaan orang lain yang juga tetap menjadi milik orang itu. Menerima diri orang lain pun tidak identik dengan menyetujui perilakunya. Meskipun demikian, empati menghindarkan tekanan, pengadilan, pemberian nasihat apalagi keputusan. Dalam berempati, kita berusaha mengerti bagaimana orang lain merasakan perasaan tertentu dan mendengarkan bukan sekedar perkataannya melainkan tentang hidup pribadinya, siapa dia dan bagaimana dia merasakan dirinya dalam dunianya.
e.    Menurut Jalaludin Rakhmat bahwa :
 Berempati artinya membayangkan diri kita pada kejadian yang menimpa orang lain. Dengan empati kita berusaha melihat seperti orang lain melihat, dan merasakan seperti orang lain merasakan.
f.    Empati menurut Abu Ahmadi (2003) ialah kecenderungan untuk merasakan sesuatu yang dilakukan orang ain andaikata dia dalam situasi orang lain tersebut. Karena empati, orang dapat menggunakan perasaannya dengan efektif di dalam situasi orang lain, di dorong oleh emosinya seolah-oleh dia ikut mengambil bagian dalam gerakan-gerakan yang dilakukan orang lain. Di sini ada situasi “feeling into a person or thing”.
g. Dua pendekatan yang digunakan untuk memahami teori empati, yakni teori dari Baron-Cohen & Wheelwright (2004), yang membagi empati ke dalam dua pendekatan,
i.       Pendekatan afektif
Pendekatan afektif mendefinisikan empati sebagai  pengamatan emosional yang merespon afektif lain. Dalam pandangan afektif, perbedaan definisi empati  dilihat dari seberapa besar dan kecilnya respon emosional pengamat pada emosi yang terjadi pada orang lain.
ii.      Pendekatan kognitif

            Pendekatan kognitif merupakan aspek yang menimbulkan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Eisenberg & Strayer (dalam Baron-Cohen & Wheelwright 2004) menyatakan  bahwa salah satu yang paling mendasar pada proses empati adalah pemahaman adanya perbedaan antara individu (perceiver) dan orang lain. 

Sunday, February 02, 2014

DISIPLIN MURID DI SEKOLAH - WAJARKAH KITA BERTINDAK SECARA EMOSI?


Setelah anda baca artikel dibawah ini.....Fikir-fikirkan  kerana anak murid anda ibarat anak anda sendiri..

DIAMBIL DARI PORTAL kEMENTERIAN PENDIDIKAN

TAMIL NESAN BERTARIKH 29 JULAI 2010 & 2 OGOS 2010 – ADA TINDAKAN DISIPLIN PELAJAR DIDAPATI TIDAK BERSESUAIAN.

07 September 2010


Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ingin merujuk kepada Laporan Akhbar TAMIL NESAN dalam ruangan BERITA bertarikh 29 Julai 2010 & 2 Ogos 2010 – Ada tindakan disiplin pelajar didapati tidak bersesuaian.
Dimaklumkan bahawa fungsi asas sesebuah sekolah adalah sebagai institusi untuk mendidik. Hukuman yang dilaksanakan adalah dalam konteks mendidik atau mengajar mereka erti undang-undang dan pertanggungjawaban pematuhan undang-undang dan peraturan. Sungguh pun kuasa dan budi bicara diberikan kepada pihak berkuasa disiplin di sekolah, namun dalam pelaksanaannya pihak berkuasa tersebut telah diminta mengamalkan keadilan. Peraturan-peraturan yang lazimnya disebut sebagai ‘natural justice’ perlu dilaksanakan. Prinsip yang dinyatakan oleh peraturan-peraturan ini digunakan sejagat (universal application) dan sesiapa juga yang membuat sesuatu keputusan adalah tertakluk kepada mematuhinya. Ringkasnya, dalam konteks ini, seseorang murid itu tidak boleh dihukum tanpa diberi peluang belaan darinya.
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) juga bersetuju dengan pandangan beberapa pihak bahawa hukuman melampau bukanlah cara mendidik dan jika dilakukan oleh seseorang guru, maka sebenarnya telah terkeluar dari prinsip dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dari semasa ke semasa juga KPM telah mengeluarkan garis panduan agar pihak sekolah mematuhi tatacara hukuman kepada murid. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, jenis-jenis hukuman yang dibenarkan oleh KPM untuk dilaksanakan di peringkat sekolah hanyalah AmaranDendaPenahanan (detention)RotanPenggantungan dan Pembuangan. Walaupun begitu, hukuman Rotan, Penggantungan dan Pembuangan hanyalah merupakan pilihan terakhir setelah semua usaha-usaha bimbingan, nasihat serta tunjuk ajar dilakukan, malah ada yang memaklumkannya terlebih dahulu kepada ibu bapa mereka.
Dalam hal penguatkuasaan disiplin di peringkat sekolah pula, Guru Besar / Pengetua telah diberi kuasa menjaga disiplin dalam kalangan murid-murid termasuk mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah sebagaimana perlu atau bermanfaat. Dalam hal ini, kesesuaian pilihan sesuatu hukuman adalah terletak kepada pihak berkuasa disiplin sekolah. Oleh yang demikian, pertimbangan sewajarnya perlu diambilkira oleh mereka terhadap hukuman yang dipilih.
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA